نقش ژل رویال در کنترل عفونت های دستگاه تنفسی

ژل رویال یکی از محصولات فراسودمند زنبور عسل دارای همه گروه های ترکیبات مغذی، شامل؛ کربوهیدرات‌ها، پروتئین‌ها، چربی‌ها، مواد معدنی، ویتامین‌ها و آنزیم‌ها است که توسط غدد هیپوفارین زنبورهای کارگر جوان تولید می‌شود.

نقش ژل رویال در کنترل عفونت های دستگاه تنفسی

10- هیدروکسی 2- دسنوئیک اسید (10-HDA)

ژل رویال تنها ماده غذایی در طبیعت است که دارای یک ترکیب اثربخش به نام 10- هیدروکسی 2- دسنوئیک اسید (10-HDA) است که مسئول بسیاری از ویژگی‌های خاص و درمانی است. از فواید مصرف ژل رویال می توان به خواص ضدالتهابی، کاهنده فشار، قند و کلسترول خون، افزاینده کارایی سیستم ایمنی و باروری اشاره کرد.

در حال حاضر دانشمندان در سراسر جهان به دنبال راه‌حل‌های درمان بیماران با عفونت‌های تنفسی از جمله کووید-۱۹ هستند که باعث بهبود علائم، کاهش بار باکتریایی و ویروسی و تسریع ترخیص و کاهش مرگ‌ومیر می‌شود. اگرچه برخی از روش‌های درمانی تا حدودی اثربخشی نشان داده‌اند، اما هنوز یک درمان موثر برای مقابله با کووید-۱۹ شدید وجود ندارد. نتایج جستجوی پایگاه‌های اطلاعاتی علمی برای استفاده از ژل رویال در عفونت‌های دستگاه تنفسی نشان داد که 10-HDA، پپتیدهای کوچک و رویالیزین از جمله ترکیباتی از ژل رویال هستند که در کنترل میکروارگانیسم‌های ایحاد کننده عفونت‌های تنفسی نقش دارند.

10-HDA خواص ضد ویروسی و ضدباکتریایی داشته، همچنین سبب تحریک لنفوسیت‌های T و در نتیجه تقویت سیستم ایمنی می‌گردد.  سودوموناس آئروژینوزا یک پاتوژن فرصت طلب بوده که باعث عفونت تنفسی به خصوص در بیماران مسن می‌شود و  ژل رویال مانع از اتصال این باکتری به سلول‌های مسیر تنفسی شده و سلول های اپیتلیال را از پاسخ های التهابی بیش از حد در برابر عفونت سودوموناس آئروژینوزا محافظت می‌کند.

از طرفی تجزیه و تحلیل داکینگ نشان داد که پپتیدهای ژل رویال تمایل اتصال بالایی به مکان‌های اتصال گیرنده ویروس کووید 19 داشته و می‌توانند باعث جلوگیری از اتصال می‌شوند. علاوه بر این، این پپتیدها می‌توانند از طریق مکانیسم‌های مختلف، برای پروتئین‌های غیرساختاری کووید 19 (پروتئازهای اصلی و پاپائین، RNA رپلیکاز، RNA پلیمراز وابسته به RNA و متیل ترانسفراز) تأثیر مهاری داشته باشند. همچنین، آنها می توانند به محل های اتصال به هموگلوبین در ویروس متصل شوند. بنابراین، پپتیدهای ژل رویال می توانند درمانی امیدوارکننده برای عفونت کووید 19  باشند.

 


هاجرالسادات منصوری1*، فرود فریدون‌پور2، حمید قیومی3
1- دکتری نانوبیوتکنولوژی دانشگاه اصفهان، مسئول توسعه و تحقیقات شرکت کوزه عسل
2- کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی دانشگاه آزاد واحد خورسگان، مسئول فنی شرکت کوزه عسل
3- کارشناس ارشد مدیریت و برنامه ریزی، مدیرعامل شرکت کوزه عسل

 

The potential of royal jelly in preventing respiratory infections

References

Hattori N, Nomoto H, Fukumitsu H, Mishima S, Furukawa S. Royal jelly and its unique fatty acid, 10-hydroxy-trans-2-decenoic acid, promote neurogenesis by neural stem/progenitor cells in vitro. Biomedical research. 2007;28(5):261-6.

Bílikova, Katarina, et al. “Structure and antimicrobial activity relationship of royalisin, an antimicrobial peptide from royal jelly of Apis mellifera.” Peptides 68 (2015): 190-196.

Yuksel S, Akyol S. The consumption of propolis and royal jelly in preventing upper respiratory tract infections and as dietary supplementation in children. Journal of intercultural ethnopharmacology. 2016 Jun;5(3):308.

Susilowati H, Murakami K, Yumoto H, Amoh T, Hirao K, Hirota K, Matsuo T, Miyake Y. Royal jelly inhibits Pseudomonas aeruginosa adherence and reduces excessive inflammatory responses in human epithelial cells. BioMed research international. 2017 Sep 17;2017.

Habashy NH, Abu-Serie MM. The potential antiviral effect of major royal jelly protein2 and its isoform X1 against severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2): Insight on their sialidase activity and molecular docking. Journal of functional foods. 2020 Dec 1;75:104282.

Health for life*سلامتی برای زندگی

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

پست های مرتبط