توزیع محصولات جدید - توان اکسیر فارمد

قرص ژل رویال، شربت مولتی ویتامین و زینک ژل رویال، سافت ژل و کرم  رویال ژلی  شرکت توان اکسیر فارمد در سطح داروخانه های کشور توزیع گردید.