تماس با ما - توان اکسیر فارمد

آدرس:
خیابان آزادی،خیابان حبیب زادگان،مرکز نوآوری دانشگاه صنعتی شریف
ارسال ایمیل
سایر اطلاعات:

تلفن و فاکس:


+98 21 65013129
+98 21 65013103
+98 21 54406055
+98 21 54406056
پست_ الکترونیکی        i n f o [@] t a v a n e p [. ] i r

+989024891355

instagram